TAOISMIN VAIKUTUS WING TSUNG KUNG FU:UN

Taoismi on tieteen- ja taiteenlaji, joka perustuu luonnon tutkimiseen. Sen ydin on Yin ja Yang -tasapaino. Yin ja Yang ovat osa jokapäiväistä elämäämme ja ne ovat kaikissa luonnon ilmiöissä, myös taistelulajeissa. Monilla ihmisillä on omat kuvitelmansa ja ajatuksensa Tao Te Kinistä, mutta mitä Taoismi todella on ja mitä se pitää sisällään?

Noin 4000 vuotta sitten muutamat viisaat kiinalaiset miehet huomasivat, että kaikki luonnossa muuttuu jatkuvasti ilman taukoja ja elämä sinällään on loppumatonta liikettä. Jokaisella muutoksella on oma liikkeensä ja liikettä synnyttämään tarvitaan polariteetti (napaisuus) eli plus- ja miinusero. Jotta vesi virtaisi, pitää olla korkeuseroa. Tämän edellytyksen täyttyessä vesi virtaa korkeammasta pisteestä (Yin) alempaan pisteeseen (Yang). Tuuli taas syntyy eri pisteiden välisistä paine-eroista. Ymmärrettyään tämän, nämä kiinalaiset alkoivat tutkia virtausta, joka synnyttää liikkeen ja muutokset luonnossa. Liike syntyy siirtymisestä navasta toiseen ja päinvastoin. Yinistä tulee Yang, Yangista Yin ja tämä kierto jatkaa loputonta kulkuaan kuin ympyrässä. Yöstä tulee päivä, päivästä yö. Kevät muuttuu kesäksi, kesä syksyksi, syksy talveksi ja talvi taas kevääksi. Kaikki olemassa oleva on Yinin ja Yangin välisessä siirtymävaiheessa. Ilmiö ei milloinkaan ole pelkkä Yin tai Yang, sillä kaikki on suhteellista ja verrannollista. Vuori on Yang verrattuna alempana sijaitsevaan laaksoon, mutta samanaikaisesti se on myös Yin verrattuna taivaaseen, joka on vuorelle Yang. Seuraava askel oli määritellä vaadittavat ehdot ja lait, jotka synnyttävät Yinin ja Yangin välisen harmonian. Yinin ja Yangin yhdistyminen synnyttää harmoonisen liikkeen. Yin yhdistettynä Yiniin tai Yang Yangiin ei synnytä liikettä, vaan tuloksena on pysähdys ja kuolema. Näiden kiinalaisten viisaiden ansiosta meillä on periaatteet, joiden avulla voimme ymmärtää elämää ja hyödyntää sitä kaikessa: lääketieteessä, taiteessa, seksuaalisuudessa, ruoanlaitossa, astrologiassa, psykologiassa, sodankäynnissä jne.

Miten Taoismia voi soveltaa käytännössä esim. taistelutilanteessa? Meidän pitää olla “yhtä” vastustajan kanssa, mikä ensi kuulemalta saattaa tuntua oudolta. Vastustajaan pitää saada kosketus. Mitä suurempi kontakti meillä on vastustajaan, sitä enemmän muutoksia syntyy Yinissä ja Yangissa. Mitä lähempänä vastustajaa olemme, sitä parempi kontrolli meillä on hänestä. Toisin sanoen mitä lähempänä vastustajaa olemme, sitä enemmän pystymme tuottamaan hänelle harmia ja itse sitä vähemmän vastaanottamaan. Tämä edellyttää tietysti sitä, että tiedämme mitä olemme tekemässä. Kontaktin tapahtumahetki synnyttää välittömästi Yinin ja Yangin liikettä. Seuraavaksi tutkimme asiaa konkreettisemmin taistelutilannetta ajatellen.

 

PERUSPERIAATE

Voimme kutsua tätä periaatetta “mukautumiskyvyn taiteeksi”. Harjoituksissa tämä ilmenee neljänä eri toimintatavoitteena:

Pyri kontaktiin: Liiku suoraan kohti vastustajaa suojaten samanaikaisesti arimpia alueitasi käsin ja jaloin.

  1. Liimaudu vastustajaan ja pysy kiinni hänessä tuntoaistiisi tukeutuen.
  2. Älä vastaa voimalla vastustajan voimaan: Kun vastustaja käyttää voimaa, älä vastaa voimalla, vaan pysy lähellä, ohjaa vastustajan voima ohitsesi tai käännä se häntä itseään vastaan. Jos hän vetäytyy, seuraa.
  3. Kun tie on vapaa, hyökkää: Jos et tunne vastusta, hyökkää välittömästi.

Kohdassa 3 kiellettiin vastaamasta voimalla vastustajan voimaan. Tämä on yleinen konsepti kaikissa “pehmeissä” lajeissa. (Tai Chi, Judo, Pa Kua jne.) Miten käyttää tätä konseptia taistelutilanteessa? Pitää saavuttaa henkinen ja fyysinen rentous. Rentous ei tarkoita sitä, että olisit vetelä tai heikko. Rentoudessa on käytettävissä kaikki energia, mutta se on joustavaa ja virtaavaa. Emme vastustele, mutta emme myöskään antaudu iskettäviksi. Rentous antaa mahdollisuuden absorboida tai käyttää hyväksesi miltä tahansa suunnalta tulevaa voimaa. Tämä tarkoittaa, että silloin kuin voima (isku, tarttuminen, pyyhkäisy tms. ) aiheuttaa paineen käteemme tai jalkaamme, myötäämme voimaa ja ohjaamme sen ulos meistä tai käännämme sen vastustajaa itseään vastaan. Samalla vastustajan puolustukseen syntyy väistämättä aukko, johon iskemme. Sama tapahtuu aina riippumatta siitä millä ruumiinosalla kontakti vastustajaan on. Koko vartalo on “virtaavaa massaa”, josta vastustaja ei saa minkäänlaista otetta. Wing Tsung Kung Fussa ei käytetä “kovia torjuntoja”. Tässä kontekstissa “kova torjunta” tarkoittaa kaikkia sellaisia puolustavia liikkeitä joiden on tarkoitus omaa voimaa käyttäen joko pysäyttää vastustajan isku, tai ohjata se sivuun. Tämä määritelmä sisältää kolme eri muotoa:

  1. TORJUNTAISKU – Yritetään rikkoa tai tuottaa vahinkoa
  2. EI ISKUA – Ei isketä, vaan torjutaan vastustajan isku ohjaten se sivuun omaa voimaa apuna käyttäen
  3. TORJUNTA-TORJUNTA – pysäytetään vastustajan isku muodostamalla ikään kuin “seinä”

Kaikissa kolmessa tavassa käytetään voimaa voimaa vastaan. Niissä ei noudateta harmonian lakia, jossa kovuuteen vastataan pehmeydellä. Tästä syystä Wing Tsung Kung Fu:ssä emme käytä blokkeja tai välttele hyökkäystä. Mitä me teemme? Etenemme suoraan kohti vastustajaa käsien ja jalkojen toimiessa tuntosarvina ja suojatessa kehoamme.  Pyrimme kontaktiin vastustajan kanssa. Hänen kovuuttaan (isku tai potku) vastaan me käytämme pehmeyttä (annamme periksi, mutta seuraamme). Hänen pehmeyttään vastaan (aukko puolustuksessa tai emme kohtaa vastusta) käytämme kovuutta (isku tai potku). Näin säilytämme koko ajan Yinin ja Yangin välisen harmonian. Jos hän hyökkää epäsuorasti (koukulla tai “nakkikioskilyönnillä”) meidän tuntosarvemme iskevät suoraan (Yang) kohti hänen puolustukseensa muodostunutta aukkoa (Yin). On merkityksetöntä, miten vastustaja hyökkää, periaatteemme on aina sama. Ei siis ole kysymys siitä, että oppii paljon eri tekniikoita, vaan ominaisuudesta reagoida älykkäästi.

Edellä mainitun ominaisuuden määritelmä on “virtaava keho”; psyko-fyysinen tila joka saa meidät reagoimaan kuin vesi, josta ei saa otetta eikä sitä voi lyödä, koska näin tehdessä se muodostaa “tyhjiön”, mutta virratessaan on voimakas ja aiheuttaa paineen. Keho toimii kuin itsenäinen yksikkö ja joukko-osasto. Kun jokin piste kohtaa voiman, se sopeutuu siihen ja antaa myöden. Kun käsi iskee, koko keho seuraa mukana. Samanaikaisesti virtaavuus tekee eri kehon osat riippumattomaksi toisistaan. Esim. jos joku haluaa tehdä minulle rannelukon ja reagoin olemalla jäykkä, vastusteluni jännittää myös kyynärpääni ja olkapääni antaen näin tukipisteen onnistuneelle rannelukolle ja kehoni kontrollointiin vastustajan toimesta. Wing Tsung Kung Fu:ssa olemme rentoja ja tällä tavoin voimme liikuttaa kyynär- ja olkapäätämme sekä kehoamme. Näin rannelukko jää ilman tukipistettä ja sen tekeminen on mahdotonta. Vielä on muistutettava, että luonnossa mikään ei ole 100% Yin tai Yang, sillä kaikki vaihtuu koko ajan Yinistä Yangiin ja päin vastoin. Toisin sanoen pehmeydessä on kovuutta ja kovuudessa pehmeyttä. Ainoa asia, joka on olemassa on muutos itsessään. Mitä tekemistä tällä on todellisen taistelutilanteen kanssa? Kun annamme myöden vastustajan hyökkäykselle, pidämme silti yllä vastustajan keskilinjaan kohdistuvaa painetta. Tällä tavoin pystymme jousivoimaa käyttällä iskemään voimakkasti heti, kun vastustaja ottaa voimansa pois (käsi, jalka). Tämä on edellä mainittua siirtymistä pehmeydestä kovuuteen ja päin vastoin. Tämän vuoksi on välttämätöntä oppia muodostamaan painetta eri tavoin. Lyönnin pitää olla rento ilman, että yritämme laittaa sen taakse sellaista voimaa, joka tekee jäykäksi. Tällä tavoin meidän koko kehomme voima kulkee suoraan kohti vastustajan kehoa. Jos puristamme kätemme nyrkkiin liian voimakkaasti, se hidastaa ja vähentää iskumme tehoa, koska varaamme osan voimasta itseemme. Rentous lyönneissä antaa mahdollisuuden myötäilemiseen, mikäli kohtaamme esteen, kuten blokin.

 PERUSPERIAATTEEN (mukautumiskyvyn taiteen) PÄÄKOHDAT:

1. RENTOUTUNUT LYöNTI

Virtaava keho siis tuottaa voimaa lyönteihin. Keho on rentoutunut, koska se on ainoa tapa siirtää kaikki energia käsien ja jalkojen kautta. Jos jokin osa on jäykkä, energiavirtaus katkeaa ja voima katoaa. Tavoitteena tämä merkitsee täydellistä lihaskontrollia; supistetaan lihaksia, jotka suorittavat liikkeen (myötäilevät lihakset) ja rentoutetaan lihakset, jotka ovat vastakkaisia liikkeelle (vastustavat lihakset).

2. ISKE KOKO KEHOLLASI

Samalla tavalla kun etsimme Yinin ja Yangin välistä harmoniaa vaihtaessamme energiaa vastustajan kanssa, voimme ymmärtää tekniikat siten, että keho on toimintayksikkö: yläruumis (Yang), alaruumis (Yin), oikea (Yin), vasten (Yang), tietoisuus (Yin), materia (Yang). Voima lähtee alhaalta jaloista polviin, sitten lantioon (ki-voimakeskus), selkärankaan, kyynärpäähän ja lopulta siirtyy nyrkkistä vastustajaan. Se voimistuu jokaisessa osassa synnyttäen  kineettistä voimaa, joka vastustaja tuntee pintaa syvemmällä.Tämä on helppo todeta erityisesti kämmeniskussa, kipu tuntuu syvällä sisällä kaukana iskun osumapisteestä. Keho tuottaa aaltomaisen liikkeen hyökyaallon tavalla erityisesti selkärangassa mahdollistaen erittäin voimakkaan iskun pienelläkin etäisyydellä lyhyellä kädenliikkeellä. Meidän pitää siis saavuttaa riittävä koordinatiokyky, mutta se ei ole aivan yksinkertaista. Jos esimerkiksi liikutamme ensin jalkoja ja sitten käsiä, kyseistä voimaa ei synny. Avain on siis kokonaisuuden liikuttamisella yhtäaikaisesti unohtamatta sääntöä: keho seuraa iskua tukien sitä. Progressiivisella harjoittelulla lyönnin ja kehon liikkeen aikaväliä saadaan lyhennettyä kunnes kaikki on yhtä ainoaa liikettä.

3. KÄYTÄ PAINOA VOIMANSIIRTOON

Kokeile seuraavia vaihtoehtoja, kun tarkoituksena on lyödä ja ottaa askel eteenpäin:

a. Ota ensin askel ja lyö tämän älkeen

b. Lyö ensin ja ota askel liikevoiman avulla

Tapauksessa a) on kolme heikkoutta: Se on hitaampi, vähemmän tehokas ja jättää suojattomaksi. On nopeampaa lyödä ensin ja syntyvää liikevoimaa hyväksikäyttäen ottaa askel eteenpäin. Näin eteenpäin siirtyminen on nopeampaa ja vaivattomampaa. Liikutettaessa ensin vartaloa lyönnin nopeus hidastuu ja syntyy viivettä. Lyönti on vähemmän tehokas, koska siinä ei ole mukana liikevoimaa lyönnin aikana. Merkittävä seikka on myös se, että kun pää ja ylävartalo liikkuvat ensin, ne ovat avoimina vastustajan iskuille. Päätelmä: Yhtäaikaisuus on ideaalitilanne, referenssi. Jotta se saavutettaisiin (jos se on mahdollista), oikea tapa on aloittaa lyönti ensin ja antaa sen vetää keho taakseen. Ei koskaan toisinpäin.

4. PAINOPISTEEN PUDOTUS

Tällä periaatteella on kaksi ilmenemismuotoa:

a. hyödynnetään lattiakosketusta

b. hyödynnetään painopisteen pudotusta

Aiemmin puhuttiin jo ensimmäisestä muodosta: kun pudotamme hieman painopistettä, jalat liimautuvat lattiaan ja synnyttävät reaktiovoimaa, joka kulkee läpi kehon. Toisessa taas koko kehon paino vajoaa alas antaen tukea iskulle. Painovoiman laskeminen on suuri apu esim. koukkulyönneissä, sivusuuntaisissa lyönneissä (Fak Sao-tekniikka), alaspäinsuuntautuvissa kyynärpääiskuissa jne.

5. KÄYTÄ VASTUSTAJAN VOIMAA HÄNTÄ ITSEÄÄN VASTAAN OMAN VOIMASI KANSSA

Kuvitellaan akselin varassa pyörähtävää puunukkea, jolla on levitetyt käsivarret. Jos työnnät voimakkaasti toisesta kädestä, nukke pyörähtää ja toinen käsi iskee sinua samalla voimalla, jota itse käytit. Tämä on ns. passiivinen kierto. Samaa on havaittavissa myös Wing Tsung Kung Fu:ssä, vaikkakin siinä on kaksi eroavaisuutta, jotka tekevät siitä vielä tehokkaamman.

a. Voima ei kierrä oman akselinsa ympäri, vaan pois vastustajan hyökkäyslinjalta hyödyntäen samalla hänen käyttämäänsä voimaa.

b. Lisäämme mukaan oman voimamme. Kun käännämme vastustajan voiman häntä vastaan, lisäämme omamme mukaan lisätehosteeksi.

Myötäävä puoli kehostamme on siis Yin ja samanaikaisesti hyökkäävä liike Yang. Näin on mahdollista puolustautua ja hyökätä samanaikaisesti.

 JOUSIMAINEN KEHO

Wing Tsung Kung Fun ominaisuuksia on verrattu autojen ABS-järjestelmään, sillä Wing Tsung Kung Fussakin absorboidaan suuriakin voimia hyvin pienillä liikkeillä. Tehokkuus perustuu vastustajan voiman syömiseen samanaikaisesti, kun annamme myöden. Keho painautuu lattiaa vasten kuin jousi varaten kohdattua voimaa, jonka sitten palautamme räjähdyksenomaisesti vastustajalle. Tämä on toimintamekanismi, joka käsitekniikoissa kuten Tan-Sao, Bong-Sao, Wu-Sao ja Jam-Sao tulee hyvin esille. Tämän kehittyneen “ihmisjousen” ansiosta voimme saavuttaa taloudelliset liikkeet ja vakaat sekä horjumattomat asennot. Kun käytämme kehoa päinvastoin kuin lyödessä, koko vastustajan voima kulkee läpi käden, selkärangan, lantion, polven ja jalkapohjien painaen meitä lattiaan. Mitä enemmän voimaa meihin kohdistetaan, sitä voimakkaammin painaudumme lattiaan ja sitä voimakkaampi on iskumme kun vapautamme varaamamme “jousivoiman”. Tämän metodin avulla pystymme etenemään kohti vastustajaa samanaikaisesti kun absorboimme hänen voimansa.

Taoismista Wing Tsung Kung Fussa ja Wing Tsung Kung Fun perusajatuksia voisi kuvailla todella pitkään. Paras tapa ymmärtää Wing Tsung Kung Fun harjoitusmetodeja tai Taoismin vaikutusta harjoitteluun, on tulla itse harjoituksiin ja kokea kaikki käytännössä.