Opetusohjelma

  BASIC 1 – 5

  camiseta blanca                                                                          1. SG

– Siu Nim Tao 1 – 3

– Basic stance. IRAS. Left, right, crab step and forward step.

– Concept of the triangle. Relaxation of the shoulders.

– Forward step with one punch. 2 and 3. Triangle first body after.

– Lat sao. Getting the idea of the angles, shoulders and elbow. Bong and Tan gerk.

– Head lock defense.

– Applications with crossing punch. Left, right and pak sao punch.

– Applications with kicks and punch and kicks.

–        Siu Nim Tao osat 1 – 3

–        Universal solution

–        Perusasento ja askeleet eteen, vasemmalle ja oikealle lyöntien kanssa.

–        Kolmioajatus

–        Lat Saon alkeet

–        Potkut, Bong – ja Tan Gerk

–        IP-tekniikat (niskalukko, takakuristus seisten)

–        Edellisten sovellukset (Pak Sao – lyönti, potkut yhdistettynä lyönteihin)

 

 

2. SG

– Siu Nin Tao 4 – 8

– Continuacion of the Lat sao. Bong Gerk and Tan Gerk.

– Attack to the ribs. Cross and same side with Gan sao.

– Kick and cross and side atack to the ribs.

– Change Lat sao from right to left.

– Escape from common grabs.

– Attacks from right to left.

– Aplications

–        Siu Nim Tao osat 4-8

–        Pitkä etäisyys:

o   Hyökkäys / puolustautuminen vatsaan/kylkiluihin ja sen sovellukset (Guan Sao)

–        Lat Sao:

o   yhdistettynä Bong- ja Tan Gerkiin

o   yhdistettynä Guan Sao

o   puolen vaihdot

–        IP-tekniikat (käsistä kiinni pitäminen, selän takaa ”halaus”)

 

 

3. SG

– Siu Nin Tao.

– Understanding of the Bong sao and back fist.

– Lat sao with Bong sao and back fist.

– Bong sao with back fist with the defense of punch, Wu sao absorbing with straight attacks to the right, front, left and hook attack right, front and left.

– Pulling motion with the falling step. Punch with the falling step.

– Basic Dan Chi.

– Applications from the Lat sao and from Dan Chi.

–        Siu Nim Tao kokonaan

–        Pitkä etäisyys:

o   Hyökkäys / puolustautuminen koukkuja vastaan

–        Lat Sao:

o   Bong Sao – backhand

o   Wu Sao absorboinnin alkeet

o   Käden veto alas -> suora lyönti ja koukku molemmin puolin

o   Kädestä vetäminen (falling step ja hyvä tasapaino)

–        Dan Chi Sao alkeet yhdellä kädellä

 

 

 4. SG

– Sin Nin Tao complete.

– Defense against outside hook.

– Straight attack. Front step with falling step following with man sao punch.

– Pushing shoulder with attack to the ribs.

– Learn to relax the shoulder and gan sao punch followed with tan sao punch and continue the drill.

– Dan Chi moving and begining of Chi sao.

– Applications.

–        Siu Nim Tao kokonaan

–        Drilli:

o   Puolustautuminen “ulkopuolen” koukkua vastaan

o   Guan Sao – lyönti lyhyemmältä etäisyydeltä yhdistettynä falling stepiin

o   Tan Sao – lyönti

–        Dan Chi Sao alkeet kahdella kädellä

  • Fook Sao – Jam Sao
  • Tan Sao – lyönti
  • Bong Sao – Tan Sao

 

 

5. SG

 

– Chum Kiu.

– Begining of Chi sao with double fook sao and double tan sao, punching and responding with  bong sao.

– Changing positions pressing the tan sao.

– Continuing changing positions to 2 hands in tan sao, one hand tan sao other fook sao.

– Atacks from the fook sao and from the Tan sao.

– Making different atacks from Tan sao, fook sao, bong sao to back fist.

– Begining of rolling, Poon sao.

– Aplications.

–        Chum Kiu alkeet

–        Chi Sao:

o   Poon Sao alkeet

  • Tan Sao – Bong Sao
  • Man Sao – Tan Sao

o   Puolen vaihdot Bong Saon kautta

o   Paineen anto Tan Saolle

o   Hyökkäykset Fook Saosta ja Tan Saosta

–        Lat Sao:

o   Kyynerpäädrilli

o   Potkut polvilla


                                                             MIDDLE 6 – 8

camiseta gris

 6. SG

– Beginning of the first section.

– Pon sao with pulling attack with punch or palm strike, responding with jam sao or punch, man sao and  inside pak sao punch.

– Bon sao and Wu sao in response to the attack and beginning of the bridge exercise.

– Bride exercises understanding the connections need it in our body for the angles, for the punch and for the forward energy.

– Bong sao, Wu sao and punch exercises for understand the forward pression or forward energy with steps and without.

– Same exercises in Lat sao and applications.

–        Chum Kiu

–        1. Chi Sao sektion ensimmäinen osa

o   Poon Sao – veto -> Bong Sao – Pak Sao

o   Bong Sao – Wu Sao -> Wu Sao – Sao

o   Sillan käyttäminen

  • Kyynerpään asennot
  • Lyönti ja eteenpäin ohjaituvan energian hyödyntäminen

–        Lat Sao:

o   1. Chi Sao sektion sovellukset tähän asti 

 7. SG

– Continue with the first section.

– From Pon sao, inside Pak sao responding with Wu sao punch or with another inside pak sao punch.

– From bridge training, inside Pak sao responding with Wu sao punch or with another inside pak sao punch.

– From bridge training, wu sao punch over the bong sao responding with pak sao punch.

– From pon sao and from the bridge, concentrate in one point and all the time one arm is punching using the bong, tan, wu sao, etc.

– From Pon sao and the bridge all together very clear and smooth.

– Aplications.

–        1. Chi Sao sektion toinen osa

o   Poon Sao – sisäpuolinen Pak Sao – Wu Sao – vastaanotto toisella Pak Saolla

o   Sillan käyttäminen

  • Sisäpuolen Pak Sao – Wu Sao
  • Lap Sao

–        Lat Sao:

o   1. Chi Sao sektion sovellukset tähän asti


 8. SG

 

– End of the first section.

– From the bridge, inside pak sao with or without step, responding with a punch that turns to jam sao punch with the correct angle or responding with another internal pak sao and the other respond with a punch that turns to jam sao  punch.

– From the bridge when man sao comes, control the hand, control de elbow and attack to the ribs, defending with a punch or jam sao, attacking with a punch to the face and responding with a jam sao punch coming to the circle training.

– From Jam sao punch responding with punch that turn to bong sao after the correct angle, continuing with a circle training doing the same exercise.

– From pon sao, pak sao punch with or without step that turns to bong sao punch doing the same circle exercise than from the bridge.

– Aplications

–        1 .Chi Sao sektion kolmas osa

o   Bong Saon kautta lyönti sisäpuolelle

o   Jam Saon hyödyntäminen ja painon siirrot (45° kulmassa)

o   Po Pai alkeet

o   Alas lyönti ja Guan Sao yhdistettynä Chi Saoon

–        Lat Sao:

o   1. Chi Sao sektion sovellukset kokonaisuudessaan ADVANCE 9 – 12

camiseta negra logo blanco

 9. SG

 – Second section. From Lat sao and Chi sao.

– Arm, elbow, shoulders locks, breaking, throws and punching.

– Understanding the correct diagonal angles for doing them from Lat sao and from Chi sao

–   2. Chi Sao sektio kokonaisuudessaan

o   Käsi, kyynerpää ja olkapäälukot ja niistä poistuminen

o   Heitot lukoista ja lyöminen lukoista 

 10. SG

–  Attacks outside the distance and controlling the attacks.

– Closing the distance.

– 2 reactions inside and 2 outside.

– Atacks in short distance.

– Kicks in long and short distance.

– Multiple opponents

–        Hyökkäykset ulkopuolelta

o   “Fence”

–        Etäisyyden hallita. Pitkältä lyhyeen ja takaisin

–        Kehon reaktioden hyödyntäminen käytännössä

–        Kyynerpäiden käyttäminen lyhyellä etäisyydellä

–        Puolustautuminen useampaa hyökkääjää vastaan

 

 

11. SG

– Chi Gerk. Sticky legs training.

– Combinations with Kicks and punchs at the same time.

–        Chi Gerk

o   Jalkakontrollin hyödyntäminen

o   Potkujen vastaanotto

o   Jalkojen paineen hallinta

–        Potkujen ja lyöntien yhdistäminen

 

 

 

 12. SG

camiseta negra

 

– Siu Nin Tao and Chum Kiu without any mistakes.

– From 1 – 5  very clear what we want with this degrees and a perfect action in the applications.

– First and second section very clear and using them in Chi sao and Lat so together with the applications.

– In general, the understanding of the complete students levels and its applications being able to mix them very clear and without any mistake.

–        Koko oppilasaste järjestelmän tunteminen

o   Osaa opettaa Wing Tsungin perusteet

o   Pystyy soveltamaan oppimaansa käytännössä

–        Edellisten tasojen kertaus