WING TSUNG KUNG FU – PERIAATTEET

LIIKKEIDEN TALOUDELLISUUS: Pyritään hyökkäämään lyhintä mahdollista tietä suoraviivaisella pelkistetyllä liikkeellä.

HYÖKKÄYS JA PUOLUSTUS SAMANAIKAISESTI: Yhdellä ja samalla liikkeellä puolustaudutaan vastustajan hyökkäykseltä, sekä hyökätään ja isketään vastustajaa.

LIIKUTAAN VASTUSTAJAN MUKAAN: Lähdetään alitajuisesti suoraan hyökkäykseen Chi-Sao -harjoituksen ansiosta.

JATKUVA VIRTAUS: Wing Tsung Kung Fu:ssä ei ole yksittäisiä “tekniikoita”, vaan periaatteena on reagoida kohtaamaamme voimaan. Aloittelijatasolla tekniikat voidaan eritellä ja nimetä, mutta kehittyneemmällä tasolla tämä poistuu. Yksittäistä tekniikkaa kuten Bong-Saota seuraa kyynärpäähyökkäys, sitten suora lyönti hyökkäyksen virratessa niin, ettei yksittäistä tekniikkaa voi erotella. Tätä voi verrata veteen siten, että yksittäinen tekniikka on kuin litra vettä, jonka heität kohti vastustajaa. Hyökkäys kokonaisuudessaan taas on kuin virtaava joki, josta et voi kyseistä vesilitraa erottaa, vaikka tiedätkin sen olevan siellä.

 

TAKTISET PERIAATTEET

 1. Hyökkää suoraan kohti vastustajaa samalla itseäsi suojaten. Jos reitti on vapaa, iske niin kauan, että vastustaja on maassa.
 2. Jos reitti ei ole vapaa ja kontakti vastustajaan syntyy, käytää omaa sekä vastustajan voimaa häntä vastaan.
 3. Liimaudu vastustajaasi. Mene lähelle ja pysy lähellä. Jos hän yrittää perääntyä, seuraa.
 4. Jos kontaktia ei ole tai et tunne vastusta, iske välittömästi.

 

WING TSUNG KUNG FU – PERUSTA JA KULMAKIVET

 

A. PERUSHARJOITTELU

Liikesarjat: Siu-Nim-Tao, Cham-Kiu ja Biu-Tzi. Liikesarjoilla on monia eri tarkoituksia:

 1. Opitaan joustamaan ja rentouttamaan lihakset sekä liikkumaan oikein säilyttäen oikeat asennot ja kulmat.
 2. Siu-Nim-Tao auttaa kehittämään sisäistä voimaa ja edistää terveyttä.
 3. Jäntevyyden ja joustavan liikkumisen kehittäminen.
 4. Koordinaatiokyvyn kehittäminen.
 5. Keskittymiskyvyn kehittäminen.

Nämä liikesarjat eivät ole kuvitteellista taistelua, mutta kaikki tekniikat löytyvät myöhemmässä vaiheessa Chi-Sao, Chi-Gerk ja Lat-Sao -harjoituksista.

Askeleet: Opitaan liikkumaan eteenpäin ja muihin suuntiin.

Valmistavat harjoitukset: Joustavuutta, koordinaatiota ja voimia kehittäviä harjoituksia.

 

B. LAT-SAO

Taistelutilanteen ja itsepuolustuksen käytännön harjoittelua, jossa on kolme tavoitetta:

 1.  Oppia oikea liikkuminen perustekniikoita samanaikaisesti käyttäen. Kehittää kehon perusmekaniikkaa.
 2. Kehittää etäisyyden “aistimista” ja hallintaa ilman tietoista ajattelua. Toinen harjoittelija toimii harjoitusvastustajana.
 3. Vapaamuotoinen taistelutilanteiden harjoittelu. Pyritään mahdollisimman lähelle todellista taistelutilannetta. Reagoidaan vaistonvaraisesti ja käytetään kaikkia opittuja tekniikoita. Liikkeiden on tarkoitus olla virtaavia ilman taukoja ja katkoja.

Miten voin tietää, mitä taistelutilanteessa pitäisi tehdä, sillä enhän voi ennalta arvata, miten vastustaja reagoi tai mitä tekniikoita hän käyttää?

Meidän täytyy reagoida ja toimia alitajuisesti. Vastustajan liikkeiden nopeus ei anna meille aikaa analysoida, miten hän hyökkää ja mikä olisi sopiva vastatekniikka. Näiden asioiden käsittelyyn aivot tarvitsevat 0,5-0,8 sekuntia. Todellisessa taistelutilanteessa se on liian pitkä aika. Lisäksi epäröinti, pelko ja jännittyminen hidastavat tietoista toimintaasi. Wing Tsung Kung Fu:ssa kaikki nämä ongelmat pyritään poistamaan Chi-Sao (tarttuvat kädet) ja Chi-Gerk (tarttuvat jalat) -harjoituksilla. Niiden avulla opitaan tuntoaistiin perustuvaan reagointiin, joka on huomattavasti näköaistia nopeampi tapa reagoida. Tuntoaisti ei myöskään reagoi hämäyksiin, näköaistia kyllä pystyy hämäämään.

Lat-Saon voidaankin sanoa olevan oikean taistelun ja Chi-Saon välimuoto. Se on todellista taistelua jäljittelevä menetelmä, johon on sisällytetty oikean taistelun yllätyksellisyys. Lat-Saota harjoitellessa luomme odottamattomia tilanteita siten, että käytämme myös monien muiden lajien ja tyylien tekniikoita. Lat-Saoon saadaan näin mukaan lyönnit, potkut, pyyhkäisyt, lukot, heitot ym. (nyrkkeily, karate, judo, kung fu jne.)

Lat-Sao opettaa ymmärtämään kaiken mitä Chi-Saossa ja muissa harjoitusmuodoissa on tehty ja oppilaan taidot kehittyvät koko ajan korkeammalle tasolle. Rentous, joustavuus, mukautuvuus ja välittömyys kehittyvät näin askel askeleelta.

 

C. CHI-SAO (tarttuvat kädet)

Sanotaan, että Chi.Sao on Wing Tsung Kung Fu:n sielu. Se on harjoitus, joka kehittää erityisesti taktisia refleksejä ihokosketuksen kautta. Chi-Sao -harjoittelulla kehitämme useita eri osa-alueita:

1. Herkkyys

Kaikkein tärkein osa-alue, jossa tarkoituksena on päästä ihokosketukseen vastustajan kanssa (useimmiten käsin tai jaloin). Sen avulla tunnistetaan hänen aikomuksensa sekä käännetään hänen käyttämänsä voima omaksi eduksi. Tässä käytetään kahta eri taktista periaatetta:

– Ole kiinni vastustajassa kuin liimattuna.

– Jos et tunne kosketusta tai vastusta (eli vastustajan puolustuksessa on aukko) iske välittömästi. Chi-Sao kehittää herkkyyttä tietää, milloin sinun täytyy päästää vastustajan voima ohitsesi ja käyttää tilanteen luoma “aukko” hyväksesi.

2. Kosketus lattiaan

Osa-alue, joka käsittää tasapainon, tuen lattiaan, joustavuuden ja perustan  oikealle jalkojen ja vartalon käytölle. Tällä alueella kehitetään kykyä säilyttää tukevat, tasapainoiset ja horjumattomat asennot samanaikaisesti kun siirretään (absorboidaan) vastustajan voima alaspäin kohti lattiaa omien jalkojen lattiakosketusta voimistaen. Paluuimpulssin synnyttämä ylöspäin suuntautuva voima siirretään vartalon kautta lyönteihin. Chi-Sao -harjoituksissa käytetään työntöjä, vetoja, pyyhkäisyjä, heittoja ym., jotta Wing Tsung Kung Fu:n harjoittelija oppii kohtaamaan nämä tekniikat ja mitätöimään ne.

3. Rentous

Kyky olla rento yhteenoton sattuessa. Chi-Sao -harjoituksissa opitaan vapautumaan omasta voimasta. Tämä aiheuttaa sen, että liikkeittesi sulavuus ja teho kasvaa.

4. Kehon yhteys

Kyky yhdistää kaikki ruumiinosat tuottamaan räjähtäviä reaktioita ja voimaa.

Kuten kaikissa asioissa, myös Wing Tsung Kung Fu:ssa on Yin ja Yang -näkökulma:

YIN -ASPEKTI: Kyky imeä vastustajan mekaaninen energia kehomme kautta lattiaan omaa lattiakosketustamme ja asemaamme vahvistaen. Wing Tsung Kung Fu:n harjoittelija voi selkeästi tuntea, miten – vastustajaan kosketuksen saatuaan – energia kulkee tiettyjä sisäisiä reittejä pitkin kosketuspisteestä jalkoihin. Nämä sisäiset reitit löytyvät Chi-Sao -harjoituksissa. Ne toimivat kuin virtaus, joka imee voiman vastustajan iskuista, lataa ja säilyttää sen vapautettavaksi vastaiskuun. Esimerkkinä toimii pajunoksa, jonka taivutat kaarelle. Kun irrotat otteesi, se suoristuu välittömästi ja palauttaa siihen kohdistuneen voiman.

YANG -ASPEKTI: Kyky vapauttaa varattu energia oikeaan suuntaan. Tämä on välttämätöntä, jotta pystymme koordinoimaan erilaiset pienet liikkeet, jotka syntyvät lihashermostossa ja suuntaamaan sen ulospäin virtaavaksi voimaksi. Wing Tsung Kung Fu:ssa harjoitukset on ryhmitelty eri sektoreihin vaikeusasteen mukaan. Jos näitä aspekteja ja “yhteyksiä” ei hyödynnetä, emme kykene horjuttamaan vastustajaa ja läpäisemään hänen puolustustaan. Jos taas hyödynnämme ne täydellisesti, vastapuoli ei pysty vastustamaan sinua, vaikka tekisit liikkeet hitaasti. Kun saavutamme riittävän korkean tason koordinaatiossa, kykenemme suorittamaan kaikki harjoitukset rentoutuneesti. Saavutetaan taso, jolla kaikki tapahtuu vaivatta, kuin itsestään, ilman jäykkyyttä tai jännittyneisyyttä. Lyönnit ovat kuitenkin voimakkaita ja räjähtäviä.

5. Jalkatyö – Askeleet

Chi-Sao -harjoitus kehittää jalkatyötä kokonaisuudessaan ja erityisesti askelkoordinaatiota joka lisää tekniikoiden voimaa. Wing Tsung Kung Fu:n yksi periaate on “säestää” eri tekniikoita askeleella, vaikkapa vain pienellä, jotta saadaan hyödynnettyä koko ruumiin paino ja voima. Kun käsi lähtee lyöntiin, koko vartalo seuraa iskua. Yritys-virhe-korjaus -menetelmän avulla opitaan isku-askel -koordinaatiota.

6. Välittömyys ja virtaavuus

Chi-Sao -harjoitus huolehtii mekanismista, joka saa liikkeemme vapautuneiksi ja luoviksi. Se on tiedostamaton mukautumiskyky, joka syntyy, kun kohtaamme vastustajan. Syntyy tilanteita, jolloin huomat toimineesi tiedostamatta, etkä tiedä, mitä vastustajasi on tehnyt. Tiedät vain, että vastustaja on laukaissut alitajuiset reaktiosi ja olet voittanut hänet.

 

WING TSUNG KUNG FUN FILOSOFIASTA

Jotkut ihmiset alkavat harjoittelemaan taistelulajeja täynnä fantasioita ja illuusioita, jotka he ovat saaneet elokuvista ja lehdistä. Nämä fantasiat halutaan toteuttaa niin lyhyessä ajassa kuin mahdollista. Osa heistä lopettaa harjoittelemisen melko nopeasti huomattuaan, että niiden toteuttaminen vaatii paljon harjoittelua, aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Joku taas voi joutua kadulla tappeluun ja huomaa, että se mikä elokuvissa näytti hienolta ja tehokkaalta, ei toimikkaan tosielämässä. He lopettavat harjoittelun pettyneinä todeten, etteivät taistelulajit olekaan sitä, miltä ne vaikuttivat. Wing Tsung Kung Fu:ssä selitetään jo ensimmäisenä päivänä, mitä on todellisuus tosielämän “katutappeluissa” ja poistetaan fantasiat, joita aloittelijoilla saattaa olla. Wing Tsung Kung Fu:n filosofia on realistinen “tässä ja nyt”. Pääasia on hyvin tehty työ. Kaikki alkaa yksinkertaisista asioista kuten asennot ja liikkeet. Niistä alkaa tietämyksen ja osaamisen rakennustyö, jolloin tulosta alkaa syntyä. Wing Tsung Kung Fu -harjoittelijan tulee ymmärtää jokaisen liikkeen tarkoitus niin hyvin kuin mahdollista, virrata itse liikkeen mukana ja muuttua itse liikkeeksi. Wing Tsung Kung Fu:n henkisenä perustana on kolme itämaista filosofiaa:

Kungfutselaisuus – Lojaalisuuden tunne ja kunnioitus oppilaan, opettajan sekä opetusmetodien kesken.

Buddhalaisuus – Päivittäinen harjoittelu ja keskittyminen

Taolaisuus – Wing Tsung Kung Fu -tyyppinen harjoittelu on osa taolaisuutta. Tao on kaikissa “kikoissa” ja tekniikoissa, joita Wing Tsung Kung Fu käyttää. Tao löytyy myös taisteluhetken asenteesta.