WING TSUNG KUNG FUN EDISTYNEEMMÄT TASOT

WING TSUNG KUNG FUN EDISTYNEEMMÄT TASOT

Wing Tsung Kung Fussa kehittyminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

 1. Perus- tai aloittelijataso
 2. Keskitaso
 3. Edistynyt taso

Aloittelijatason ja keskitason välillä on huomattava tekninen ero, mutta näiden ja edistyneen tason välinen ero on niin merkittävä, että ulkopuolinen saattaa sekoittaa edistyneellä tasolla tapahtuvan WT -harjoittelun kokonaan eri kamppailulajiksi. Tässä artikkelissa määrittelen nämä kolme kehittymisen vaihetta ja Wing Tsungin voimantuottotavat.

PERUS- TAI ALOITTELIJATASO

Asteet: Taso käsittää kaikki 12 oppilasastetta

 • Tekniikat: Universal Solution, potkut + sarjalyönnit + perusaskeltekniikat
 • Itsepuolustus: kaikki etäisyydet, yhtä ja useampaa hyökkääjää vastaan, puolustautuminen aseellista hyökkäystä vastaan
 • Liikesarjat: Siu-Nim-Tao (Little-Idea) tai Pieni idea -sarja ja Chum-Kiu-Tao (Bridge-Seeking) tai Sillan tavoittelu -sarja
 • Chi-sao: Dan-Chi (yhdellä kädellä suoritettava tuntopohjainen reaktioharjoite)
 • Poon-Sao: rullaavasta liikkeestä hyökkäykset vastustajan puolustuksen aukkoihin (kaksi kättä)
 • Chi-Sao -ohjelman ensimmäinen vaihe: Lap-Sao, sillan (Jut-Sao) käyttö, käännökset, hyökkäykset, jne.
 • Lat-sao: (taisteluharjoite, jossa opitut tuntopohjaiset reaktiot siirretään käytäntöön)
 • Perusteet ja asteiden sovellukset

Motorinen ja mentaalinen koordinaatio: Yksinkertainen lihasryhmien yhteistoiminnan ja hermotuksen kehittäminen olkavarren, olkapään, lapaluun, selkärangan, lantion ja jalkojen lihasten välille. Selkärankaa ei vielä hallita moninivelisenä jousena, vaan se toimii yhtenä jäykkänä kappaleena yhdistäen kyljet ja vyötärön lantioon ja lonkkaluuhun. Yhdessä lapaluun ja lavan alueen lihasten kanssa selkäranka mahdollistaa vastustajan voiman absorboinnin alas lantioon ja jalkojen kautta maahan.

KESKITASO

Asteet: Ensimmäinen ja toinen technician -aste

Tekniikat: Jokaista astetta vastaavat chi-sao -vaiheet. Lat-Sao sovellukset.

Motorinen ja mentaalinen koordinatio: Monimutkaisempien lihasryhmien yhteistoiminnallisten ja hermotuksellisten liitosten kehittäminen. Lapaluu opitaan yhdistämään selkärangan välityksellä lantioon käyttäen samalla selkärangan alaosaa ja ristiluuta mekanismin eri vaiheissa voimaa vaimentavana ja palauttavana jousena. Tämä mahdollistaa vastustajan voiman absorboinnin pienemmillä liikkeillä alas maahan, johon opitaan samalla saamaan tukevampi kontakti. Tämä parantaa tasapainoa ja asennon vakautta. Lyönteihin käytettävä voima opitaan tuottamaan alavatsasta, ja tästä johtuen lyönnit ovat rennompia ja voimakkaampia ilman, että yritettäisiinkään käyttää voimaa. Lantio kehittyy vähitellen kaiken käyttämämme voiman lähtökohdaksi ja sitä käyttäen kykenemme myös absorboimaan vastustajan hyökkäyksessään luovuttaman voiman. On tärkeää ymmärtää lantion käytön harjoitteiden tarkoitus ja kyetä suorittamaan ne oikealla tavalla, jotta reaktiot muotoutuisivat virheettömiksi ja näin olisi helpompi myöhemmin jatkaa vaativampiin harjoitteisiin. Keskitasolla kehitetään uusia ja monimutkaisempia liitoksia kehon eri lihasten ja nivelten välille.

EDISTYNYT TASO

Taso on jaettu aseettomaan ja aseelliseen osaan

Asteet: Kolmas ja neljäs teknikko-aste, viides praktikko-aste (aseettomat)
Kuudes, seitsemäs ja kahdeksas praktikko-aste (aseet): pitkä sauva ja perhosveitset

Aseettomat tekniikat:

 • Liikesarjat: Biu-Tze-Tao (thrusting fingers) tai Iskevät sormet -liikesarja ja Mok-Yan-Chong-Tao (wooden dummy set) tai Wooden dummy -liikesarja
 • Chi-Sao: Tason mukaisesti
 • Chi-Gerk: (jaloilla suoritettava tuntopohjainen reaktioharjoite)
 • Lat-sao: Sovellukset

Asetekniikat:

 • Luk-Dim-Boon-Kwun (six-and-a-half-point long pole) tai Pitkä sauva -liikesarja ja sen harjoitteet sekä sovellukset
 • Pitkällä sauvalla suoritettava tuntopohjainen reaktioharjoite. Taistelu sauvaa käyttäen.
 • Bart-Cham-Dao (eight cutting doubleknives techniques) tai Perhosveitsi sarja ja sen sovellukset

OPPILAAN TASON TUNNUSMERKIT

Ennen vanhaan liikesarjojen hallitseminen toimi Wing Tsung taistelijan kehittymisen ja taitojen mittana. Esimerkiksi henkilöä, joka hallitsi kolmannen liikesarjan, pidettiin edistyneen tason harjoittelijana ja edelleen taitavampana, jos hän tunsi myös Wooden dummy sarjan. Huhun mukaan Suurmestari Yip Man opetti koko Wooden dummy sarjan ainoastaan viidelle henkilölle. Kun Leung Janin poika, Lueng Bik, tapasi nuoren Yip Manin, Leung Bik kysyi ensimmäiseksi hallitsiko tämä Chum-Kiu-Tao sarjan pystyäkseen arvioimaan tulevan oppilaansa silloiset taidot.

Liikesarjat eivät kuitenkaan yksinään auta harjoittelijaa kehittymään. Käytännön harjoitukset (askeleet, lyönnit, potkut, Chi-Sao ja Lat-Sao) ovat avain edistymiseen ja auttavat meitä kehittymään. Kuka tahansa kykenee oppimaan kaikki Wing Tsungin liikesarjat (mukaan lukien Wooden dummy -sarjan) muutamassa kuukaudessa, mutta silti hänen taitonsa taistelijana tai hänen kykynsä ymmärtää Wing Tsungia ja sen teorioita ei kehity pelkästään niiden avulla. Liikesarjat ja Chi-Saokaan eivät yksinään riitä, vaan näiden lisäksi oleellinen osa harjoittelua on Lat-Sao, joka mahdollistaa sovellusten ja Chi-Saossa opittujen tuntopohjaisten reaktioiden kehittymisen todellisessa taistelutilanteessa toimiviksi.

Harjoittelu aloitetaan opettelemalla kehon oikeaoppiset asennot ja kulmat yksittäisissä liikkeissä (liikesarjat), tämän jälkeen tulevat perusharjoitteet ja myöhemmin Chi-Sao. Asentojen ja kulmien harjoittelu auttaa saamaan vastustajan hyökkäyksessä luovuttamasta voimasta oikeanlaisen ja tarkan aistimuksen, joka edelleen laukaisee täsmälliset ja tilanteeseen sopivat reaktiot. Kun tämä aistimus hallitaan täysin, ei asentoihin ja kulmiin enää tarvitse keskittyä. Tämä tarkoittaa sitä, että Chi-Saon avulla motorinen ja mentaalinen koordinatiomme kehittyy ja mahdollistaa kaikkien kehon osiemme ja jousen lailla toimivien mekanismiemme liittymisen yhteen kokonaisvaltaiseksi liikkeeksi.

Kun motorinen ja mentaalinen koordinaatio kehittyy riittävästi, kyetään reaktiot laukaisevaa aistimusta hallitsemaan. Tässä vaiheessa voidaan “oikeaoppiset” asennot ja kulmat rikkoa säilyttäen samalla entisen kaltainen tehokkuus pitämällä kehomme eri osat yhteen liitettyinä (eri lihasryhmien yhteistoiminnalliset ja hermotukselliset liitokset).

Wing Tsungin liikesarjat: Siu-Nim-Tao, Chum-Kiu-Tao ja Biu-Tzi-Tao eivät ole taistelutilanteita kuvaavia koreografioita, vaan niillä on täysin erilainen tarkoitus:

1. Oikeaoppisten asentojen ja kulmien kehittäminen säilyttäen samalla kehon rentous. Tämä tarkoittaa motorisen ja mentaalisen koordinaation kehittämistä. Lihasten ja jänteiden vahvistaminen ja kimmoisuuden parantaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen.

2. Liikesarjoissa esitetään ja selitetään ideat, taktiikat ja tekniset periaatteet niin taistelun kuin terveydenkin kannalta (terveydellisiä piirteitä voidaan kutsua Qi-Qongiksi tai Chi-kungiksi). Ele tai liike voi ilmaista erilaisia konsepteja joita täytyy kehittää Chi-Saossa, Lat-Saossa tai terapeuttisissa harjoituksissa. Jos liikkeiden tarkoituksia tai sisäisiä merkityksiä ei tunneta, ei niiden harjoittelusta saada mainittavaa hyötyä irti.

Liikesarjat eivät kuitenkaan auta meitä kehittämään aistimustamme tai tämän yhteen liitetyn kehon ominaisuuksia ja laatua, vaan tärkein ja toimivin väline tähän on Chi-Sao.

EDISTYNEEN TASON ASEETTOMAN VAIHEEN OMINAISPIIRTEITÄ

 

BIU-TZI-TAON HYÖKKÄÄVÄT PIIRTEET

Edistyneillä tasoilla opittavassa lyöntitekniikassa normaalia asentoa muutetaan kääntymällä ja siirtämällä painoa lyönnin taakse ja samalla ojentamalla selkärankaa. Tällä tavoin lyönnin teho moninkertaistuu. Asentojen ja kulmien muutosten lisäksi myös hyökkäystapa on erilainen. Avoimen kämmenen eri osista: sormet, kämmenpohjat, kämmensyrjät ja kyynärvarret, tulee harjoittelijan ensisijainen ase. Vaikka kolmas liikesarja Biu-Tzi-Tao voidaan kääntää iskeviksi sormiksi tai lentäviksi sormiksi, ei iskeminen kuitenkaan tapahdu sormilla, vaan kämmensyrjillä ja kämmenpohjilla. Lyönnit ovat suoria tai kaarevia, ylhäältä alas tai alhaalta ylös suuntautuvia. Kämmensyrjähyökkäys ei ole samankaltainen kuin Karaten shuto, vaan enemmänkin sivallus kämmenen eminencia hipotenar-osalla kaulaan, leukaan, kurkkuun tai kasvoihin. Voima joka vapautuu lyötäessä “yhdistetyn kehon” avulla on suuri ja saattaa jopa rikkoa vastustajan niskan.

Toinen isku joka löytyy kolmannesta liikesarjasta on koukku. Jotkut luulevat, että Wing Tsungissa käytetään ainoastaan suoria lyöntejä. He kuitenkin unohtavat Biu-Tzi-Taon ja WT:n toisen liikesarjan Chum-Kiu-Taon, joista molemmista löytyy koukku lyöntejä. Koukku suoritetaan vartaloa kääntämällä ja painopistettä tiputtamalla. Kun kehon eri osat ovat yhteen liitettyinä, kehittyy koukkuun valtava iskuvoima.

Biu-Tzi-Taon, ylhäältä alas suuntautuvalla, kyynärpäälyönnillä on sekä hyökkäävä että puolustava merkitys. Kyynärpääiskun ainoa tarkoitus ei ole lyöminen vaan myös vastustajan suojauksen avaaminen perässä seuraaville nopeille ja jatkuville kämmensyrjähyökkäyksille kaulaan ja leukaan.

Biu-Tzi liikesarjasta löytyvät tekniikat ovat suurimmaksi osaksi hyökkäyspainotteisia. Hyökkääjää kohti tuulenpuuskamaisesti purkaantuvat kämmensyrjäiskut menevät suoraan tämän suojauksen läpi suojaten samalla iskijää kaikilta vastahyökkäyksiltä (suorat, koukut, jne.). Tarkoituksena on päästä erittäin lähelle hyökkääjää ja viedä tämän toimintatila sekä mahdollistaa oma jatkuva hyökkäys. Joka lyönnin jälkeen käsi palautetaan takaisin keskilijaa suojaavalla, kaarevalla liikkeellä toisen käden iskiessä samanaikaisesti täydellä voimalla. Biu-Tzi-Taosta opitaan myös Universal Solutionin erilaisia, vaikeisiin tilanteisiin soveltuvia muunnelmia: avoimella puolustuksella, kädet eteen ojennettuina, hyökkäyksen tullessa sivulta, jne.

BIU-TZI-TAON PUOLUSTAVAT PIIRTEET

Neljä tuntoon pohjautuvaa perusreaktiota: Bong-, Tan-, Jam- ja Kau-Sao, muuttuvat yhä huomaamattomammiksi kunnes niitä ei voi enää edes tunnistaa. Bong-Saosta kehittyy eräänlainen kyynärpääisku joka on samaan aikaan puolustava ja hyökkäävä. Se antaa myöden ulkopuolelta sisäänpäin suuntautuville paineille muotoutuen murskaavaksi kyynärpää lyönniksi tai Fak-Saoksi (lyönniksi kämmensyrjällä).

Bong-Saon tavoin myös Tan-Saosta tulee lähes huomaamaton, koska se muuttuu välittömästi kämmen- tai kämmensyrjälyönniksi. Jam-Saosta kehittyy yksinkertainen ja jopa verkkainen ele, joka ohjaa hyökkääjän lyönnin täpärästi pään ohi samalla kontrolloiden ja neutraloiden sen täydellisesti. Tämä aiheuttaa hyökkääjän puolustukseen aukon, joka on mahdotonta sulkea ja josta oma hyökkäys on täysin esteetön.

WOODEN DUMMY -LIIKESARJA

Seuraava askel on Wooden dummy -liikesarja ja sen osiot Chi-Saossa, Chi-Gerkissä ja sovellukset Lat-Saossa. Tämä harjoittelu kehittää kehomme liitoksia entistä paremmiksi ja yhdistää myös jalat entistä tiiviimmin mukaan toimintaan potkuina, pyyhkäisyinä ja nilkkoihin, polviin ja lantioon kohdistuvina hyökkäyksinä. Myös liikkeet ja liikkuminen tehostuvat. Opimme antamaan myöden vastustajan hyökkäysvoimille liikkuessamme tätä kohti, sekä käyttämään samanaikaisesti askeltekniikoita päästäksemme vastustajamme taakse.

Chi-Gerk on aseettoman taistelun viimeisin vaihe. Se kehittää uskomattoman kyvyn absorboida ja neutraloida pyyhkäisyt, alas suuntautuvat potkut, polvi-iskut ja alasviennit. Chi-Gerkin ansiosta Wing Tsungista muotoutuu taistelumenetelmä, jonka oleellisena osana ovat jalkatekniikat.

Edistyneemmät tasot hallitseva Wing Tsung -ekspertti tuntee vastustajansa hyökkäyksen kineettisen energian ja pystyy ohjaamaan sen kehossaan alas lattiaan ja vapauttamaan kaiken jousimaisesti absorboidun energian yhdessä voimakkaassa lyönnissä.

Usein kuullaan puhuttavan ns. Ki -voimalyönneistä, jotka eivät saa energiaansa lihaksista vaan ihmisen sisäisestä energiasta. Miten tällainen selitys tulisi ymmärtää? Miten sisäinen energia voi välittyä kohteeseensa, ellei kehomme ja sen lihasten välityksellä? Vai puhutaanko tässä tapauksessa edes fysikaalisesta ilmiöstä? Mikäli emme tarvitsisi lihaksiamme ja kehoamme sisäisen energian välittämiseen ja ohjaamiseen, voisimme usein puhua levitoimisesta, koska pelkästään seisomiseen ja kävelemiseen käytämme väistämättä jalkojemme lihaksia. Myös sisäisten taistelulajien (Ba Gua, Tai Chi, Xing Yi, jne.) suurmestarien mukaan sisäisen energian välittäminen tiettyyn kohteeseen tarvitsee aina lihasten aktivointia.

Tästä johtuen ei ole mahdollista (vaikka jotkut taistelulajien taitajat niin väittävätkin), että hyökkääjä voitaisiin iskeä maahan käyttäen pelkästään tätä sisäistä energiaa. Etenkään jos hyökkääjä on vielä usean metrin päässä. Väitteet johtuvat nykyajan kiristyneestä kilpailutilanteesta eri taistelulajien välillä. Tämän takia jotkut mestarit markkinoivat omaa lajiaan, näillä yliluonnollisilta vaikuttavilla tempuilla, uusien maksavien oppilaiden toivossa. Medioissa on toisinaan esitetty näytöstilanteita, joissa mestarin kimppuun hyökkää useampi henkilö, jotka tämä ajatuksen voimaa tai sisäistä energiaansa käyttäen iskee metrien päästä tainnoksiin.

Realistisesti ajateltuna ihmeelliset kertomukset valtavan voiman kehittämisestä vaivattoman näköiseen lyöntiin ovat täysin mahdollisia: kaikki kehon osat yhteen liitettyinä lyötäessä ei voiman käyttöä juurikaan voi havaita. Lyönnin iskuvoima on kuitenkin valtaisa. Tällaista lyönnin tehon synnyttänyttä, sisäsyntyistä voimaa voi olla vaikea ymmärtää, ellei ole kokenut sen tehoa. Tämä voima voidaan käsittää mekanismiksi, joka saa kaikki kehomme lihakset toimimaan yhdessä mahdollistaen räjähtävän ja tehokkaan liikkeen muodostumisen (esimerkiksi lyönnin).

Wooden dummyn kylkiin harjoiteltavat kämmenpohjaiskut kehittävät lyönteihin voiman, jonka vastustajamme tuntee syvällä kehonsa sisällä: lyönnin synnyttämä paineaalto leviää kehoon iskien sisäelimiin (munuaiset, maksa, perna).